NEWS & EVENT

最新消息

最新消息 農村大小事
2023-11-15

嘉義縣第三屆金牌農村初賽選拔計畫結果出爐

4210/1611/211/3 - - - - - ()  

Read More
2023-10-04

金牌農村社區參訪見學開始報名囉

:1121020 :(302) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3qPwPRnpFslTbbAz-BnEqwMTJ2zrA8JmU-RyxEMhSOK-TXw/viewform ---------------------------------- /: 1121026() 08:00-17:30 1. 2. DIY 3. 4.() ---------------------------------- ...

Read More
2023-10-04

嘉義縣第三屆金牌農村選拔計畫開跑囉

+1 : ()11210155() 1. 2. () 1.() 2.winny@cnhwgroup.com (: 18-5/06-6323703) : https://drive.google.com/....../1P3O....../view...... - http://www.the3rdgvc.com.tw/ FBFB/

Read More
2023-09-25

「第三屆金牌農村競賽」 賽制說明會來囉

11210210:30 2028

Read More
2023-09-19

113年度嘉義縣農村再生執行計畫初審會議通知

113 112103 09:00-17:20 201 4  

Read More